Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa A-rập Ai Cập
Địa chỉ: 47 Ahmed Heshmat Street, Zamalek, Cairo, Egypt.
Điện thoại:  + 202-27364327
Fax: + 202-27366091