Đại sứ Đào Thành Chung trình Thư uỷ nhiệm lên Tổng thống Nhà nước Palestine

Đại sứ Đào Thành Chung trình Thư uỷ nhiệm lên Tổng thống Nhà nước Palestine

Ngày 17/5, Đại sứ Đào Thành Chung đã trình Thư uỷ nhiệm lên Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas tại Cairo nhân dịp Tổng thống Abbas thăm Ai cập. Sau lế trình Thư uỷ nhiệm, Tổng thống Abbas đã tiếp thân mật Đại sứ, cùng tiếp có Cố vấn đối ngoại của Tổng thống. Đại sứ đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Tổng thống Abbas, thông báo về tình hình Việt Nam trong thời gian gần đây; khẳng định mối quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ hữu nghị anh em được xây dựng trên nền tảng của mối quan hệ lịch sử hơn 45 năm qua; dù ở xa cách nhau, nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Palestine những tình cảm tốt đẹp, tiếp tụ củng hộ, giúp đỡ nhân dân Palestine theo khả năng của mình; Việt Nam mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Nhà nước Palestine trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật, du lịch…. Nhân dịp này Đại sứ cũng thông báo cho Tổng thống về các hoạt động Việt Nam dự kiến tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và cam kết sẽ cố gắng hết sức mình để góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tổng thống Abbas cảm ơn lãnh đạo Việt Nam và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ to lớn đối với nhân dân Palestine trước đây cũng như ngày nay, đánh giá cao sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển hiện nay của nhân dân Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn không chỉ đối với nhân dân Palestine mà cả các dân tộc khác trên thế giới. Tổng thống nhắc lại những kỷ niệm về các chuyến thăm Việt Nam và bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, sẽ chỉ đạo các cơ quan của Nhà nước Palestien thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với Việt Nam và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại sứ Đào Thành Chung trình Thư uỷ nhiệm lên Tổng thống Nhà nước Palestine.jpg
Đại sứ Đào Thành Chung trình Thư uỷ nhiệm lên Tổng thống Nhà nước Palestine Mahm​oud Abbas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *